Premios

Guardonat Edició 2012

Equip Intensius - Dr. Cabré

Servei d'Intensius Hospital de Barcelona Equip Assistencial

Responsable: Dr. Lluís Cabré Pericas

Edició 2012