Premios

Guardonat Edició 2012

Equip Penumologia - Dr. Morell

Servei de Pneumologia Hospital Universitari Vall d'Hebron. Equip Assistencial

Responsable: Ferran Morell Brotad

Edició 2012