Premios

Guardonat Edició 2012

Ramon Salazar

Ramon Salazar Soler

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona
Especialista en Oncologia Mèdica
Lloc de treball: Institut Català d'Oncologia

Edició 2012