Premios

Guardonat Edició 2012

Raimon Ripoll Espiau

Raimon Ripoll Espiau

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona al 1963
Especialista en Obstetrícia i Ginecologia
Lloc de treball: Clinica del Pilar

Edició 2012