Premios

Guardonat Edició 2012

Equip transplants - Dr. Montserrat

Organització Catalana de Trasplantaments Equip Assistencial

Responsable: Pere Àngel Montserrat Ollé

Edició 2012