Premios

Guardonat Edició 2012

Josep Espinasa Rifà

Josep Espinasa Rifà

Llicenciat en medicina per la Universitat de Autònoma de Barcelona
(1ª promoció, 1968-1974)
Especialista en Medicina Interna
Medicina Familiar i Comunitària
Lloc de treball CAP Sant Miquel,
Granollers Sud (ICS)

Edició 2012