Premios

Guardonat Edició 2012

Franchek Drobnic Martínez

Franchek Drobnic Martínez

Llicenciat en medicina per la Universitat de Autónoma de Barcelona
Especialista en Medicina de la Educació Fisica i de l'Esport
Lloc de treball: CAR de Sant Cugat / Serveis Medics FCBarcelona

Edició 2012