Premios

Guardonat Edició 2012

Ferran Nonell Gregori

Ferran Nonell Gregori

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona
Especialista en Medicina Interna
Lloc de treball: UFISS. Fundació Hospital de l'Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet
CP Quatre Camins. CS Terrassa

Edició 2012