Premios

Guardonat Edició 2012

Eugeni Bruguera Cortada

Eugeni Bruguera Cortada

Llicenciat en medicina per la Universitat de Autònoma de Barcelona
Especialista en Psiquiatria
Lloc de treball: Servei de Psiquiatria del Hospital de la Vall d'Hebron

Edició 2012