Premios

Guardonat Edició 2012

Enric Alvarez

Enric Álvarez Martínez

Llicenciat en medicina per la Universitat de Autónoma de Barcelona
Especialista en Psiquiatria
Lloc de treball: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Servei de Psiquiatria.

Edició 2012