INFORME ANUAL 2011

Les empreses del COMB

 • L'Àrea Bancària augmenta en un 22,5% els saldos en comptes corrents i imposicions de termini durant el 2011.
  Ricard Montes i Albert Lluch

  L'Àrea Financera del Grup MED, en plena sintonia amb els nostres proveïdors bancaris, ha mantingut una política de remuneració de l'estalvi que ha prioritzat més la seguretat que no pas les rendibilitats de difícil assoliment

 • Healthequity: transformar la sanitat a través de la innovació.
  Lluís G. Pareras

  L'objectiu de Healthequity és donar suport a idees del sector i contribuir que arribin al mercat, fent possible el seu creixement com a empreses amb el consegüent efecte de creació de llocs de treball especialitzats, l'augment del teixit industrial del país i la generació de riquesa

 • La mutualitat dels metges.
  Nolasc Acarín

  Segons dades d'un recent estudi elaborat per Mutual Mèdica, els metges més grans són els més conscienciats amb la seva jubilació, tot i que alguns no ho preveiessin a temps i ara ja hagin fet tard. Per això és important que el metge es responsabilitzi del seu futur quan encara és jove. Sempre s'ha observat un comportament més previsor en els homes que en les dones; no obstant això, de l'estudi es desprèn que les dones comencen a preocupar-se de la jubilació abans que els homes (uns tres o quatre anys abans), condicionades per la situació familiar i la major esperança de vida de la dona

 • Medicorasse incrementa la nova contractació d'assegurances adreçades a la protecció personal, com són Vida-Risc i Salut.
  Javier Navarro i Albert Lluch

  Els canvis actuals han rellançat la contractació del producte MEL, l'alternativa al Règim d'Autònoms (RETA) per als metges en exercici professional privat, amb un increment del 30% respecte a l'any 2010. 3.236 nous clients han confiat, per primera vegada, a Medicorasse el seu assessorament assegurador

 • Firmaprofesional celebra el seu 10è aniversari i es consolida com a primer prestador global de serveis de certificació.
  Jordi Masias i Albert Lluch

  Firmaprofesional està present en més de 80 col·legis professionals, més de 6.000 empreses i 17 Administracions públiques duent a terme la mateixa estratègia d'actuació en els tres àmbits, i on ja té una presència consolidada

Mutual Medica BBVA andbankk Zurich