INFORME ANUAL 2013

Demografia mèdica

  • INFORME sobre demografia col·legial 2013.
    Berenguer Camps

    La prevista onada de jubilacions en els pròxims anys, així com el procés de feminització, constitueixen dos dels grans reptes de la demografia col·legial a Barcelona

  • Canvis en la demografia mèdica.
    Marc Soler

    Les previsions a mitjà i llarg termini són d'una disminució important del nombre de metges

 

Mutual Medica BBVA ANDBANK Zurich Crédits