Web Mèdica Acreditada

Web Mèdica Acreditada (WMA) és un programa del CoMB que concedeix un segell de qualitat que identifica aquells webs que compleixen uns requisits de qualitat i fiabilitat en el marc del sector mèdic i sanitari.

Web de WMA