Notícies

 • La infecció pel virus de la COVID-19 per part del personal sanitari torna a ser considerada com a accident de treball, tal com havia reclamat el CCMC

  La infecció pel virus de la COVID-19 torna a ser considerada des d’ahir com a contingència professional derivada d’accident de treball quan afecta el personal sanitari. La mesura, recollida al Reial Decret-Llei 28/2020, de 22 de setembre, de Treball a Distància (disposició addicional quarta), es va fer pública ahir al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i recull la petició que, des del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) s’havia formulat al ministre de Sanitat, Salvador Illa, a través d’una carta remesa el passat 17 de setembre.

  El nou marc normatiu recupera, doncs, la situació que havia quedat derogada el passat 10 de setembre i considera que, des de la declaració de la pandèmia internacional per part de l’OMS (11 de març de 2020) i fins que les autoritats sanitàries aixequin totes les mesures de prevenció adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, les prestacions de Seguretat Social al personal sanitari que hagi contret el virus SARS-CoV2 en l’exercici de la seva professió (i que ho acrediti degudament), són derivades d’accident de treball.

  Malgrat aquest pas endavant, el CCMC seguirà insistint perquè la consideració de la COVID-19 com a accident de treball entre el personal sanitari sigui una mesura provisional a l’espera de les modificacions legals que permetin incloure-la a la categoria de malaltia professional, cosa que permetrà oferir una millor cobertura als professionals sanitaris quant a protecció i seguretat.

  Els col·legiats que necessitin fer consultes sobre aquest tema o resoldre’n dubtes, poden adreçar-se a protecciocovid@comb.cat

   

  Tornar

 • El CCMC torna a reclamar al ministre de Sanitat que es consideri la COVID-19 malaltia professional quan afecta el personal sanitari

  • Exigeix una reforma normativa que doni protecció i seguretat als professionals
  • En una carta remesa al ministre Salvador Illa demana que la infecció s’assimili a un accident de treball a l’espera de la declaració definitiva com a malaltia professional

  Durant l’aplicació de l’estat d’alarma, el Govern central va aprovar mesures dirigides a protegir el personal sanitari. Així, mitjançant el Reial Decret-Llei 9/2020, de 26 de maig, es va assimilar el contagi de COVID-19 a l’accident laboral per al personal sanitari, atorgant accés a les prestacions addicionals pròpies de l’accident de treball. Aquesta mesura s’havia d’estendre fins a passat un mes des de la finalització de l’estat d’alarma, és a dir, fins el 22 de juliol de 2020. El Govern central va optar per prorrogar-la de forma indefinida, a través del Reial Decret-Llei 27/2020, de 4 d’agost (val a dir que aquesta norma tractava, eminentment, sobre finances dels ajuntaments, essent la mesura esmentada un afegitó accessori).

  La pròrroga va ser efectiva fins el passat 10 de setembre de 2020, data en què el Congrés dels Diputats va decidir derogar el Reial Decret-Llei 27/2020, de 4 d’agost. En altres paraules, des del 10 de setembre, el contagi per COVID-19 va deixar de ser equiparat a una contingència professional, passant, per defecte, a ser considerat una contingència comuna, amb les corresponents conseqüències que aquest canvi comporta quant a minva de prestacions.

  Atenent aquest empitjorament de les condicions dels professionals sanitaris, el dia 17 de setembre, el president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i del Col·egi de Metges de Barcelona (CoMB), Jaume Padrós, va remetre una carta al ministre de Sanitat, Salvador Illa, reclamant una resposta normativa a l’alçada de les circumstàncies.

  Per una banda, el CCMC va traslladar al titular de Sanitat la necessitat de declarar malaltia professional per al personal sanitari les patologies que siguin conseqüència del contagi del virus  SARS-CoV2.

  D’altra banda, i atenent a les necessitats immediates del col·lectiu sanitari, va exigir el restabliment del marc jurídic derogat el dia 10 de setembre, és a dir, l’assimilació del contagi a un accident de treball (amb efectes a 22 de juliol de 2020 o, en tot cas, a 10 de setembre de 2020), en considerar que és una mesura necessària i protectora a l’espera de la declaració de la COVID-19 com a malaltia professional.

  Davant el present buit regulatori, el CCMC ha remès també al Ministeri de Sanitat una proposta concreta, aplicable i perfectament integrable en el nostre ordenament jurídic, que permetria recuperar l’assimilació del contagi a un accident laboral, sempre a l’espera de la declaració de la COVID-19 com a malaltia professional per al personal sanitari, tal com ja va demanar el passat 31 de maig de 2020.

  Els col·legis professionals catalans comminen les autoritats competents a refer ràpidament aquest suport normatiu per protegir i donar seguretat, també jurídica, a tots els professionals que tracten diàriament amb els pacients afectats pel virus. 

  Informació relacionada

  Tornar

 • Tornada a l’escola i COVID-19: tramitació de baixes mèdiques dels progenitors i justificació de les absències escolars. Nota del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC)

  Davant l’inici del curs escolar 2020-21 i de les incerteses que planteja la situació epidemiològica derivada de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya, molts pares i mares ja han expressat la seva preocupació pel que fa a la cura dels fills i filles quan aquests tinguin un diagnòstic positiu o bé quan es considerin contactes d’un cas positiu i hagin de fer quarantenes (en els casos més extrems, la situació general del centre escolar podria obligar al seu tancament temporal). El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) vol fer algunes consideracions importants pel que fa a aquelles situacions en què és procedent la tramitació d’una baixa mèdica i aquelles en què, en no existir causa clínica, no està justificat i caldria que les administracions competents garantissin altres tipus de prestació a pares i mares.

  Recordem que la tramitació d’una baixa mèdica (incapacitat temporal) és un acte mèdic que no es pot reduir a simple acte administratiu i que es justifica sempre per criteris clínics. Les baixes es prescriuen a les persones treballadores en cas d’incapacitat física o psíquica per desenvolupar la seva feina, com a part de les mesures terapèutiques dirigides a la recuperació del pacient, o bé com a mesura profilàctica de preservació de la salut comunitària.

  Recórrer a la baixa mèdica per a qualsevol altre fi és desvirtuar i devaluar quelcom que sempre ha de ser un acte mèdic. Incrementa, a més, el volum de tasques burocràtiques que no aporten valor i que resten temps als professionals i, per tant, recursos a l’assistència. L’excés de burocràcia contribueix a la saturació dels equips d’atenció primària i és sempre indesitjable, però més especialment en el moment actual d’emergència sanitària.

  De cap manera la baixa mèdica pot convertir-se en el recurs utilitzat per donar solució a problemes que no són mèdics, sinó de caràcter social i laboral. En aquests casos, s’haurien de cobrir les necessitats derivades de la cura dels fills amb altre tipus de prestacions, com ara permisos retribuïts per aquest concepte (de la mateixa manera que ja es fa, per exemple, en el cas dels permisos de maternitat i paternitat).

  En l’actual context i en relació amb l’evolució epidemiològica als centres educatius, pares i mares poden trobar-se davant diferents situacions en relació a llurs fills i filles que requeriran també diferents actuacions pel que fa a la tramitació o no d’una baixa per incapacitat temporal per part dels metges.

  1. Si el fill o filla té un diagnòstic confirmat de COVID-19.

  Els progenitors de fills o filles que hagin estat diagnosticats de COVID-19 seran considerats contactes directes d’un cas positiu i, per tant, han de fer quarantena, informar la seva empresa i presentar la baixa mèdica pertinent. En aquests casos, la incapacitat temporal del pare o mare treballador/a està justificada per criteris clínics, ja que la seva baixa laboral forma part de les mesures profilàctiques per preservar la salut comunitària.

  2. Si el fill o filla ha de complir quarantena de manera preventiva en ser considerat contacte d’un cas confirmat de COVID-19.

  Si no existeix un diagnòstic positiu, no hi ha justificació per a una baixa mèdica. En aquest cas, la solució que necessiten pares i mares per tenir cura dels seus fills i filles s’ha de preveure i articular en un circuit de caràcter sociolaboral.

   

  Absències escolars

  D’altra banda, també és ocasió per recordar que no és responsabilitat dels professionals mèdics la justificació de les absències escolars, tal com el CCMC ja va manifestar i argumentar a la nota “La responsabilitat de la justificació de les absències escolars. El paper principal del pares i residual dels metges”, de juny de 2019. Aquesta responsabilitat, segons la legislació vigent, recau en els tutors legals dels menors.

   

  Setembre de 2020

   

  Accés al document

  Tornar

 • El sector assegurador prorroga fins el 31 d’octubre el pagament de prestacions als professionals sanitaris afectats per la COVID-19

  El sector assegurador, a través d'UNESPA, ha acordat allargar la vigència de l’assegurança gratuïta de vida i el subsidi per hospitalització destinat als professionals sanitaris afectats per la COVID-19 fins al 31 d’octubre. Es tracta d’un fons solidari de 38 milions d'euros destinat als professionals sanitaris que han estat hospitalitzats i als familiars dels que han mort a causa del coronavirus. Una iniciativa solidària en la qual han participat més d'un centenar d'asseguradores i que inicialment tenia una vigència de sis mesos (des del 14 de març fins al 13 de setembre), però que ara es prorroga davant l’increment de contagis i de la previsió que, amb la represa de l’activitat laboral i lectiva, s’incrementi aquest risc.

  Les condicions inicials de cobertura es mantenen. Les aportacions de les 109 asseguradores han permès a UNESPA subscriure en nom d'aquestes una assegurança de vida gratuïta que cobrirà la defunció dels professionals sanitaris afectats pel coronavirus, així com un subsidi per a aquells que hagin hagut de ser hospitalitzats:

  • El capital assegurat en cas de defunció per causa directa de la COVID-19 ascendeix a 30.000 euros per persona, que percebran els seus beneficiaris.
  • El subsidi d'hospitalització ascendeix a 100 euros diaris que es pagaran als sanitaris ingressats, sempre que la seva estada hospitalària superi els tres dies i fins a un màxim de dues setmanes, la qual cosa significa que els pagaments oscil·laran entre els 400 i els 1.400 euros per persona.

  Com es fan els tràmits?

  Es poden realitzar les sol·licituds del cobrament de les prestacions a través del formulari següent. En aquest document s’exposa la documentació necessària i les formes de tramitar la sol·licitud.

  El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), i Medicorasse, la corredoria d’assegurances del Grup Med, han activat els instruments oportuns per donar servei als beneficiaris d’aquest fons aportat per les companyies asseguradores. Per obtenir més informació, i si necessiteu ajuda sobre la tramitació de la sol·licitud, poseu-vos en contacte amb els assessors de Medicorasse al  93 567 88 70 / 900 10 11 30 o per correu electrònic a  sinistres med.es / medicorasse med.es.

  Tornar

 • Els col·legis de metges de Catalunya, guardonats amb el “Premi Talent d'Honor a la Solidaritat” 2020

  Els quatre col·legis de metges de Catalunya han estat guardonats amb el Premi Talent d’Honor a la Solidaritat 2020, que atorguen conjuntament la Welcome Talent Society i la Cambra de Comerç de Barcelona. Aquest reconeixement s’ha concedit “per la capacitat de treball, la professionalitat i l’empatia de tots aquells que treballen cada dia, amb vocació abnegada, en el sector de la salut”. El Premi Talent d’Honor a la Solidaritat d’enguany s’atorga ex aequo amb els quatre col·legis d’infermeres i infermers de Catalunya, per tal de reconèixer tots els professionals sanitaris implicats en la lluita contra la COVID-19. 

  Els Premis Talent són una iniciativa per fomentar la creativitat i oferir oportunitats i visibilitat als nous talents a Catalunya, des de la participació i amb el suport d'institucions, entitats, empreses i particulars. L’edició de 2020 se centra en la lluita de les empreses i institucions catalanes per superar la COVID-19. 

  El lliurament dels premis va ser emès per TV3 ahir, dia 19 d’agost, des del Saló dels Cònsols de la Llotja de Mar, i va comptar amb la participació de Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, en representació dels col·legis de metges catalans. 

  Accediu al programa complet de TV3 “Premis Talent 2020” aquí.

  Tornar

 • El CoMB insisteix que el contagi per SARS-CoV2 es continuï considerant accident de treball fins que es declari malaltia professional

  Amb data 22 de juliol (un mes després de la fi de l’estat d’alarma), ha decaigut el reconeixement de considerar les prestacions de la Seguretat Social per causa del contagi per SARs-CoV2 (virus causant de la COVID-19) com a accident de treball entre el personal sanitari.

  El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) reclama al Ministeri de Sanitat i a totes les administracions sanitàries implicades que de forma urgent i immediata es decreti el manteniment de totes les prestacions derivades del reconeixement com a accident de treball, i que es faci en les condicions que ja vam demanar el passat mes de maig amb motiu de l’aprovació de la norma que limitava el reconeixement del contagi com a accident de treball fins a un mes després de finalitzar l’estat d’alarma.

  La carta que el CoMB va fer arribar llavors al Ministeri de Sanitat reclamava que el contagi de la nova malaltia COVID-19 per part de professionals sanitaris fos reconegut com a “malaltia professional”. El CoMB considera que les mesures aprovades fins llavors (la darrera en el Reial Decret Llei 19/2020), segons les quals el contagi de COVID-19 de professionals sanitaris s’assimilava a “accident de treball”, ja eren clarament insuficients i que no donaven una resposta contundent i de futur, com ara es constata, a la necessària protecció del personal sanitari que ha emmalaltit –o emmalaltirà- de COVID-19 com a conseqüència del desenvolupament de la seva feina. 

  Des del Col·legi es va remetre al titular de Sanitat, junt amb la carta esmentada, una proposta normativa perquè el Govern central es comprometés a impulsar la declaració de “malaltia professional”, tot insistint que, entretant, es modifiquessin les previsions contingudes a l’article 9 del RDL 19/2020 sobre l’accident de treball, per tal de donar cabuda a tots els treballadors en contacte directe amb pacients potencialment contagiats, ampliant la tipologia a centres, serveis, establiments sanitaris i residències de gent gran. 

  També es va proposar que aquestes mesures transitòries s’apliquin en el temps des que es va conèixer l’arribada entre nosaltres del virus i que perduressin més enllà de la pandèmia, així com que no fos necessària l’acreditació causal del contagi mitjançant un Servei de Prevenció, atès que molts treballadors no disposen específicament d’aquest Servei en la seva empresa, i per la pròpia dificultat de l’acreditació del nexe causal més enllà d’acreditar la pròpia relació laboral.

   

  Més informació

   

  Tornar

 • Un vídeo documental recull com es va gestar i es va desenvolupar la campanya #ElCoMBActua, que ha fet arribar material a un miler de centres durant l’emergència de la COVID-19

  #ElCoMBActua. Una història d’esforç, col·laboració i solidaritat és el títol del vídeo documental amb què el Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) i la Fundació Àngel Soler Daniel han volgut deixar testimoni dels tres mesos de treball intens al llarg dels quals han dut a terme la campanya de donació i distribució de material sanitari i d’equipament divers a centres sanitaris i socials per fer front a l’emergència sanitària de la COVID-19. La campanya #ElCoMBActua ha aconseguit distribuir material per valor de 2,6 milions d’euros a prop d’un miler de centres sanitaris i socials. Ha implicat 25 voluntaris i ha mobilitzat 1.359 donants, entre particulars, empreses i entitats.

  El vídeo recull el testimoni dels protagonistes d’aquesta campanya: voluntaris, personal sanitari i de l’àmbit social, pacients, col·laboradors, representants del CoMB, etc. i mostra, no tan sols com des de l’inici de l’estat d’alarma es va posar en marxa, de manera immediata, tot el dispositiu de recaptació, compra i distribució de material als centres, sinó també com a través del suport de la campanya es van teixir xarxes col·laboratives de producció local, gràcies a les quals es va donar resposta ràpida a necessitats específiques i, sobretot, urgents.

  Un dels principals objectius de la campanya #ElCoMBActua ha estat precisament, arribar de manera ràpida allà on les necessitats de material eren més urgents i a aquells centres que tenien més dificultats per accedir als circuits convencionals de distribució, amb especial atenció als centres residencials de gent gran, de menors o de persones en risc d’exclusió social. Alhora, i tal com reflecteix el vídeo, la campanya va apostar per anar més enllà del suport estrictament sanitari i es va tenir molt en compte també el vessant humà. En aquest sentit, es van distribuir, per exemple, més de 700 tauletes i dispositius mòbils per facilitar la comunicació de pacients i residents amb els seus familiars.

  “Des del CoMB, de seguida vam prendre consciència que la necessitat de material, sobretot de protecció, era urgent i que la nostra responsabilitat no era tan sols reivindicar, sinó que havíem de buscar alternatives i fer una crida per mobilitzar la societat. La resposta ha estat fantàstica i, gràcies a això, el millor que podem dir d’aquesta campanya és que ha estat realment útil”, afirma el president del CoMB, Jaume Padrós.

  #ElCoMBActua. Una història d’esforç, col·laboració i solidaritat

  Veure el trailer

   

   

   

  Tornar

 • Mesures sanitàries que han d'adoptar els centres sanitaris ambulatoris un cop superada la Fase 3 a Catalunya (actualització en l’ús de la mascareta) (09/07/2020)

  El 19 de juny de 2020, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha decretat la finalització de la Fase 3 del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada per la COVID-19, deixant sense efecte a tot el territori les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma.

  Que les restriccions derivades de l'estat d'alarma ja no estiguin en vigor, però, no significa que no s'hagin de continuar prenent les degudes precaucions, entre elles les sanitàries. En aquest sentit, tant el Govern espanyol (Reial Decret-Llei 21/2020) com la Generalitat de Catalunya (Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny) han aprovat diverses mesures sanitàries preventives, a més de les establertes a la normativa laboral i de prevenció de riscos, ara complementades per la Resolució SLT/1648/2020, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de COVID-19, algunes de les quals són aplicables als centres sanitaris en la mesura que són espais públics o espais oberts al públic.

  Us resumim, a continuació, les mesures de prevenció que es troben avui en vigor.

  Mesures generals – Deure de protecció

  1. La ciutadania ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i ha d'adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en:

    • la higiene freqüent de mans;

    • la higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls);

    • minimitzar els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió;

    • mantenir la distància física interpersonal de seguretat;

    • realitzar activitats, preferentment, a l'aire lliure;

    • permetre una ventilació correcta dels espais tancats;

    • i netejar i desinfectar les superfícies.

  2. Aquest deure de protecció és igualment exigible a les persones titulars o, si escau, directors de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment que es trobi obert al públic.

   

  Mesures específiques

  1. Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres de treball, d'acord amb els protocols que s'estableixin en cada cas.

  El CoMB té publicats a la vostra disposició manuals de recomanacions sobre:

    • protecció i prevenció per a la pràctica professional en les consultes i els centres sanitaris ambulatoris.

    • sistemes de ventilació

    • higiene del lloc de treball

  Són recomanacions complementàries que cal seguir aplicant amb motiu de la COVID-19, i que reforcen les mesures preventives pròpies i ordinàries de cada activitat assistencial. Consulteu també al Servei de Prevenció, si el vostre centre en disposa, en relació amb les mesures a aplicar, que es recullen, entre altres, en el Procediment d'actuació pels Serveis de Prevenció de riscos Laboral davant de l'exposició al SARS-CoV-2 (8 de juny) del Ministeri de Sanitat.

  2. Facilitar als treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants virucides, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per netejar-se les mans.

  3. Adaptar les condicions de treball (incloent-hi l'ordenació dels llocs de treball, l'organització dels torns i l'ús dels llocs comuns) per garantir el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima d'1,5 metres entre els treballadors. Quan això no sigui possible, s'han de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.

  4. Adoptar mesures perquè la reincorporació al treball presencial sigui progressiva, tot potenciant el teletreball quan sigui possible. En aquest sentit, el CoMB encara té en funcionament una plataforma en línia per compartir còpies de receptes privades, i així poder prescriure medicaments a distància.

  5. Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones (treballadors inclosos), als centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència, fins i tot quan ja no siguin aplicables les restriccions d'aforament implementades durant l'estat d'alarma.

  6. En l'àmbit de l'activitat sanitària, les mesures indicades s'hauran de completar amb les precaucions i mesures pròpies d'acord amb cada tractament o especialitat, i amb els plans sectorials que aprovi la Generalitat de Catalunya.

  7. Identificar una persona responsable de l'aplicació de les mesures organitzatives que resultin necessàries per garantir el manteniment de les mesures de protecció individual. Aquesta persona serà, a més, la interlocutora amb l'autoritat sanitària, en el marc del control d'un eventual brot epidèmic.

  8. Tot i haver superat la fase 3, és important recordar que en cas que una persona, treballadors inclosos, presentin símptomes compatibles s'han d'iniciar les comunicacions i procediments específics amb el servei públic de salut i la coordinació amb el Servei de prevenció corresponent, en cas de disposar-ne.

  Cal recordar que el CoMB ha posat a disposició dels col·legiats i dels seus empleats la possibilitat d’accedir a proves diagnòstiques COVID-19 en unes condicions avantatjoses i que, un cop finalitzat l’estat l’alarma, les empreses i professionals amb empleats no necessiten disposar d’autorització específica del Departament de Salut per a fer les proves. 

   

  Ús de mascareta

  És obligatori portar mascareta a la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat, arran de l’aprovació de la Resolució SLT/1648/2020.

  Només es permet no portar mascareta, en cas de trobar-se en cap dels supòsits anteriors, a:

  • els menors de sis anys;
  • persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la mascareta;
  • persones que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la mascareta;
  • persones que presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització;
  • quan, per la pròpia naturalesa de l’activitat (menjar o fer exercici, per exemple), l'ús de la mascareta resulti incompatible, tenint sempre presents les indicacions de les autoritats sanitàries.

  S’haurà d’utilitzar també la mascareta en tots els mitjans de transport de viatgers per carretera, per ferrocarril i per cable. Aquesta obligació s’aplica a les persones que viatgin en cotxe, fins i tot si és privat, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili.

  Tanmateix, cal establir mesures organitzatives a cada centre que garanteixin una atenció preferent a les persones vulnerables i a qui, per les seves característiques personals, no pugui usar mascareta. Dites mesures d’atenció preferent s’orientaran a minimitzar el temps d'estada a l'interior dels establiments i a facilitar la seva mobilitat en l'interior d'aquests.

   

  Prevenció de riscos laborals

  Recordem que, amb independència de la situació de crisis sanitària, les consultes, centres, serveis i establiments mèdics, han de seguir complint amb els requeriments previstos a la normativa sobre prevenció de riscos laborals. Així:

    • Elaborar un Pla de prevenció de riscos laborals

    • Planificar l'activitat preventiva (inclou mesures i material de protecció)

    • Promoure i assegurar els controls de l'estat de salut

    • Portar una relació d'accidents de treball o malalties professionals.

  Aquestes activitats s'han de portar a terme, alternativament:

    • Pel propi metge o empresari titular del centre (amb la col·laboració, si escau, d'un treballador/delegat de prevenció).

    • Designant treballadors que portin a terme el servei de prevenció.

    • Contractant un Servei de Prevenció aliè, que és obligatori si es disposa de més de 10 treballadors, o més de 25 en un únic centre de treball.

   

  Podeu trobar més informació clicant aquí. Si teniu cap dubte o aclariment a formular sobre les mesures específiques de protecció i higiene abans indicades, o sobre l'aplicació preceptiva de les activitats de prevenció, podeu contactar amb protecciocovid@comb.cat.

   

  Sancions

  A més de les responsabilitats que corresponguin derivades de la legislació laboral i de la normativa de prevenció de riscos, l’incompliment de les mesures indicades pot ser sancionable en via administrativa per suposar una infracció en matèria de salut pública. 

  Tornar