Premios Excelencia Profesional

Guardonat 2016 - Barcelona

Humberto Villavicencio

Humberto Villavicencio Mavrich

Llicenciat en medicina per la Universitat de Zaragoza Especialista en Urologia. Lloc de treball Director del Servei d'Urologia de la Fundació Puigvert

2016 - Barcelona