Premios Excelencia Profesional

Guardonat 2016 - Barcelona

CARME SALA ROVIRA

Carme Sala Rovira

Llicenciada en medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona Especialista en Medicina Interna Màster en cures pal·liatives Lloc de treball Cap del Servei de cures pal·liatives del Consorci Sanitari de Terrassa

2016 - Barcelona