Informació d'interés

Articles i testimonials

Com actuar davant els problemes que poden sorgir en la residència

Una residència és un espai en el que hi conviuen persones, un espai en el que els residents hi viuen i en reben atenció.

Si la convivència en l’entorn familiar de referència, en ocasions ja pot generar dificultats, imaginem-nos el que pot implicar en un entorn de convivència molt més gran i en el que no existeixen llaços afectius i personals entre les persones que hi conviuen.
Essent així la situació, és normal que apareguin discrepàncies o discussions entre residents; és normal que s’evidenciïn desacords sobre la forma d’actuar dels treballadors i de com els serveis es troben organitzats, i, en conseqüència també, és normal que ens trobem davant discrepàncies entre familiars, que poden afectar a la forma en la que actua la residència.Però, si bé és inevitable que apareguin aquests conflictes, el que sí podem impedir és que aquests puguin degenerar i convertir-se en quelcom irreparable. Per a això, esdevé necessari que tots actuem de manera coherent i prou positiva.La major part dels problemes que apareixen en una residència, tenen en la seva base la manca de comunicació, per tant, des d’aquesta perspectiva i per a començar, haurem d’esforçar-nos per tal que l’existència del problema arribi a qui pugui resoldre’l. Amb aquesta finalitat, a moltes residències hi ha bústies de suggeriments en les que s’hi poden dipositar per escrit, queixes, observacions, idees i suggeriments. De fet, aquesta via, que permet l’anonimat, pot emprar-se tant per identificar com per donar resposta a situacions quotidianes, com podria ser el d’un grup de residents a qui no els agradi el menjar que s’està servint o bé algun tipus d’horari del centre amb el que no estan d’acord,..., tot i això però, sempre tindrà més efectivitat poder-ne parlar directament.D’altra banda i per tal que el contacte funcioni, hem de poder parlar amb el director/a de la residència fet que, en ocasions, no resulta una tasca prou àgil. De fet, moltes residències tenen exposat en el seu taulell d’anuncis l’horari d’atenció del director i del responsable sanitari (en residències col·laboradores de la Generalitat és obligatori que existeixi aquest horari d’atenció), per tant, i en conseqüència, ens queda la opció de demanar una entrevista mitjançant una nota, fet que pot transmetre la sensació que allò del que volem parlar és prou important, i per tant no hem de descartar el fet de procedir d’aquesta manera.Normalment també, ens trobarem que el director/a de la residència és el primer interessat en què la dificultat o problemàtica concreta es resolgui, fins i tot que ens agraeixi el fet d’haver-li comunicat la incidència concreta. Amb tot, però, també és possible que malgrat haver-ne parlat directament, la qüestió concreta no es resolgui, moment en el que es pot comptar amb mecanismes més complexes. De fet, algunes residències s’han sotmès voluntàriament a un sistema d’arbitratge que permet comptar amb un mediador, professional extern que permet plantejar un possible solució al conflicte pendent de donar-hi resposta, tractant-se d’una estratègia molt efectiva, sobretot davant situacions que es regeixen per diferències econòmiques.Com a últim recurs, i quan es consideri que el problema pot suposar un incompliment de la normativa de serveis socials, podríem adreçar-nos als serveis d’inspecció de la Generalitat de Catalunya o bé de la comunitat autònoma que correspongui (a Catalunya concretament, cal trucar al telèfon: 934.831.000). Totes les residències es troben obligades a disposar de fulls de reclamació normalitzats que ens han de lliurar si els hi sol·licitem.Cal tenir en compte però, que malgrat portar a terme aquesta acció, no suposarà necessàriament que la situació canviï favorablement cap a nosaltres, ja que des de la inspecció el que es farà és comprovar que la residència compleix amb la normativa establerta i si no és així, n’aplicarà la sanció pertinent.En cap moment hem d’oblidar que en una residència s’hi viu (persona resident) i conviu (entorn familiar) de manera voluntària, i especialment quan es tracta de residències privades, motiu pel qual si els nivells de satisfacció no són els esperats es pot optar per un canvi. Aspecte que veritablement pot suposar un avís molt seriós als seus propietaris, i més en l’actualitat, moment en el que començar a ser prou fàcil trobar residències amb places.Amb tot però, el millor és dipositar la nostra confiança en els responsables de la residència per tal d’intentar donar resposta a les possibles dificultats amb les que ens anem trobant, sense oblidar que quan aquesta màxima no ens funcioni, la solució més adequada serà la de cercar un canvi d’entorn que s’ajusti més i millor als nostres interessos i necessitats.


Autor: Josep de Martí Vallès, jurista i director d'Inforesidencias

Envia'ns la teva consultaEns pots trobar a...

E-mail:


Treballadores socials:
Hores concertades


Tel
:
93 567 88 94 (directe)
93 567 88 88

Fax:
93 567 88 93

Atenció al públic:
Dll a dv matí de 8.30 a 14.30
Dll a dj tarda: hores concertades

Agost, tardes tancat


Localització:
1a planta
Ascensors A i B

 

 

El Programa de Protecció Social és una iniciativa gestionada per Medinankeia

 

Certificat de qualitat ISO 9001:2015 - Sistemes de Gestió de la Qualitat

 

COMB
© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Darrera actualització:
Inici | Contacta'ns | Avís legal | Política de Cookies | Mapa web