Deontologia

La Comissió de Deontologia del CoMB assessora de la Junta de Govern en les qüestions relatives a l’ètica mèdica i la deontologia professional.

Està integrada per 27 membres designats per l’actual Junta de Govern i ratificats per l’Assemblea de Compromissaris.

Entre les seves funcions principals es troben:

  • Assessorar a la Junta de Govern en els àmbits de l’ètica i la deontologia
  • Vetllar per la revisió i l’actualització del Codi de Deontologia
  • Promoure la formació i la difusió de l’ètica i la deontologia mèdica entre el col·legiats
  • Identificar i promoure el debat i la presa de posició davant de situacions noves de la pràctica professional que plantegen dilemes morals.

La Comissió és reuneix de forma ordinària amb caràcter mensual per:

  • Analitzar i contestar les consultes dels col·legiats sobre l’actuació professional en situacions potencialment conflictives.
  • Informar a la Junta de Govern si s’està d’acord amb la qualificació de la falta i de la sanció que proposa l’instructor d’un expedient disciplinari.
  • Aconsellar sobre la conveniència o no d’incoar un expedient disciplinari quan la Junta de Govern ho sol·licita.
  • Redactar l’esborrany dels documents de posició a proposta de la Junta de Govern.
  • Redactar i publicar la resolució d’expedients disciplinaris en el BIC pel seu valor pedagògic i amb finalitat preventiva.


Documents de la Comissió de DeontologiaLa Comissió de Deontologia elabora una sèrie de Notes on expressa la seva opinió envers temes d'actualitat que afecten l'exercici de la professió.

També edita monografies en que analitza un tema específic i elabora una sèrie de recomanacions adreçades als professionals sanitaris.

Envia'ns la teva consulta
Ens pots trobar a...

E-mail:


Tel:
93 567 88 88

Horari:
Dll a Dv de 9.30 a 14.30
Dll a Dj de 17.00 a 19.00

Localització:
2a planta
Ascensors B
COMB
© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Darrera actualització:
Inici | Contacta'ns | Avís legal | Política de Cookies | Mapa web