Dades de l'estudi sociològic sobre "Els metges i el sector de l'Assegurança Lliure" 2000

Estudi realitzat per l'Equip d'Investigació, Professió i Organitzacions del Departament de Sociologia i Anàlisis d'Organitzacions de la Universitat de Barcelona

Fitxa tècnica de l'enquesta:

Població: 21.957 col·legiats menors de 70 anys
Enquestes enviades: 3.984
Enquestes contestades: 620
Enquestes contestades vàlides: 604
Error mostral: 3,95 ( per p=q=0,5 )
Extracció de la mostra: Mostreig aleatori simple per a cada extracte de cohort, sexe i ser o no ser especialista
Metodologia: Enquesta per correu amb qüestionari autoadministrat.

 

Motius dels metges per entrar al sector assegurador
Motius dels metges per continuar al sector assegurador

Evolució dels canvis en el sector de l'Assegurança Lliure en relació amb aspectes professionals

 

canvi positiu
.
canvi negatiu
.
No canvi
.

Grau de Control personal sobre l'organització del propi treball

 

Baix grau de control
Alt grau de control

 

Valoració del grau de satisfacció professional en el Sector de l'Assegurança Lliure

 

Baix grau de satisfacció
Alt grau de satisfacció

 

CLASSIFICACIÓ DE LES ENTITATS D'ASSEGURANCES SANITÀRIES EN FUNCIÓ DE L'OPINIÓ DELS METGES DE BARCELONA *

*****
-
****
Agrupació Mútua
Assistència Sanitària
***
Winterthur Salud
Aresa
**
Fiatc
Mútua General de Catalunya
Caser
*
Adeslas
Sanitas
-
DKV Previasa
Asisa

* Segons Enquesta d'Assegurança Lliure (2000)

COMB
© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Darrera actualització:
Inici | Contacta'ns | Avís legal | Política de Cookies | Mapa web