Societats Professionals

Des de l’entrada en vigor de la Llei 2/2007, de 15 de març, les societats (mercantils i civils) que tenen per objecte l’exercici en comú de la medicina i que tinguin el seu domicili social i desenvolupin la seva activitat principalment dins de l’àmbit territorial del Col·legi, han d’incorporar-se al COMB, mitjançant la seva inscripció en el Registre de Societats Professionals.

Amb aquesta inscripció es configura el vincle jurídic que determina la subjecció de la societat professional a les disposicions dels Estatuts del COMB i es determina la possibilitat d’aplicar el règim deontològic i disciplinari.

El COMB disposa d’un Reglament de Societats Professionals en el que es preveuen els requisits i el procediment d’inscripció de les societats professionals, que es pot consultar en l'enllaç que més endavant s’indica. També es pot accedir als formularis per dur a terme els tràmits més freqüents i a la informació dels serveis que el COMB ha desenvolupat per a les societats professionals o per a aquells metges que estan en tràmits de constituïr-ne una.

 

COMB
© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Darrera actualització:
Inici | Contacta'ns | Avís legal | Política de Cookies | Mapa web