Notícies


.

Dret dels Refugiats a la Renda Garantida de Ciutadania

El passat dia 12 de juliol el Parlament va aprovar la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania, la Disposició Final Quarta de la qual disposa el següent:


“DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA. DRET DELS REFUGIATS A LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA"
Per a l’accés dels refugiats al dret a percebre la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, en compliment de la Convenció sobre l’estatut dels refugiats, adoptada a Ginebra el 28 de juliol de 1951, i la resta de normatives internacionals reguladores de la condició de refugiat i de beneficiaris de protecció internacional, s’ha de tenir en compte el que segueix:
a) El requisit de residència legal, continuada i efectiva a Catalunya dels refugiats s’ha d’acreditar per mitjà de l’empadronament durant el període de temps en què han estat beneficiaris de programes derivats del compliment de les obligacions de la Convenció de Ginebra o, en qualsevol cas, durant un període mínim d’un any.
b) Els ingressos econòmics que han percebut els refugiats com a beneficiaris de programes derivats del compliment de les obligacions de la Convenció de Ginebra no es tenen en compte per al compliment del requisit d’insuficiència d’ingressos i recursos durant els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de la renda garantida de ciutadania.
c) Les prestacions que estableix aquesta llei resten condicionades al compliment d’un pla individual d’activitats que, de comú acord amb cada refugiat, és determinat per l’ajuntament del municipi en què resideix aquesta persona en el moment de sol·licitar la percepció de la renda garantida de ciutadania, d’acord amb les condicions generals establertes pel departament competent en matèria de prestacions socials.”


Aquesta llei preveu que també les persones refugiades en poden ser beneficiàries sense l’obligació de complimentar el requisit de la residència legal, efectiva i continuada a Catalunya que, amb caràcter general, regula la llei, alhora que no es tinguin en compte els ingressos econòmics que hagin percebut com a beneficiaris de programes derivats del compliment de les obligacions de la Convenció de Ginebra pel compliment del requisit d’insuficiència d’ingressos i recursos durant els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.

Tanmateix les prestacions de la llei queden condicionades al compliment d’un pla individual d’activitats que, de comú acord amb cada persona refugiada, es determini per cada ajuntament d’acord amb les condicions establertes pel departament competent en matèria de prestacions socials.

Ambdues previsions s’emmarquen en el Programa Català de Refugi i constitueixen una bona notícia i un pas rellevant en l’acollida de persones refugiades a Catalunya.

Ens pots trobar a...

E-mail:


Tel
:
93 567 88 88

Atenció al públic
:
Dll a Dv de 8.00 a 14.30
Dm i Dj de 16.00 a 17.30

Localització:
1a planta
Ascensors A i B
COMB
© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Darrera actualització:
Inici | Contacta'ns | Avís legal | Política de Cookies | Mapa web