home | mapa de Barcelona
anterior

DOCTOR JOSEP TRUETA I RASPALL
  Nasqué a Barcelona l'any 1897. Es llicencià en Medicina a Barcelona l'any 1921 i es doctorà el 1922. Treballà a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, sota el mestratge de Manuel Corachan. Fou cap del Servei de Cirurgia de l'Hospital de Sant Pau (1935). Desenvolupà un procediment de tractament de les fractures obertes que s'exposà en l'obra El tractament actual de les fractures de guerra. S'exilià el 1939 i, convidat pels caps de servei de defensa passiva de la Gran Bretanya, s'instal·là a Oxford, on arribà a ser catedràtic d'Ortopèdia i director del Nuffield Orthopaedic Center. El 1940 escriví The Spirit of Catalonia, per donar a conèixer la problemàtica de Catalunya al món anglosaxó. Morí a Barcelona l'any 1977..
     

Escultor: Josep Ricart i Maimir
Característiques: Conjunt escultòric de pedra amb relleus de bronze
Emplaçament: Rambla del Poble Nou-Pere IV
Any en què es va crear: 1978
Promotor: Coordinadora d'Entitats del Poble Nou