home | mapa de Barcelona
anterior | següent 

DOCTOR JOAQUIM TRIAS I PUJOL
  Nasqué a Badalona, Barcelona, l'any 1887. Estudià Farmàcia i Medicina a Barcelona. Es llicencià el 1910. Ingressà a la sanitat militar i durant uns tres anys féu la campanya d'Àfrica. El 1916 obtingué la càtedra d'Anatomia Topogràfica a Granada, el 1918 es traslladà a Saragossa i, finalment, el 1919, a Barcelona. El 1926 ocupà la càtedra de Terapèutica Quirúrgica, i el 1931 passà a la de Patologia Quirúrgica. Fou degà de la Facultat de Medicina del 1931 al 1939, i contribuí a la redacció del projecte d'estatut universitari del Segon Congrés Universitari Català (1918). Fou president de l'Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya del 1928 al 1930. Fundà i dirigí revistes de l'especialitat. El 1939 s'exilià a Andorra i més tard a l'Argentina, on organitzà l'ensenyament de la cirurgia a Mendoza. El 1947 tornà a Catalunya. Morí a Barcelona l'any 1964.
     

Escultor: Abel Vallmitjana i Vallès (1909-1974)
Característiques: Bust de bronze
Emplaçament: Museu d'Història de la Medicina de Catalunya
Any en què es va crear: 1940
Promotor: Iniciativa dels organitzadors del 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana