home | mapa de Barcelona
anterior | següent 

DOCTOR BARTOMEU ROBERT I YARZÁBAL
  Nasqué a Tampico, Mèxic, l'any 1842. El 1863 es llicencià en Medicina a Barcelona. El 1869 fou metge titular de l'Hospital de la Santa Creu i el 1875 guanyà la càtedra de Patologia Interna a la Facultat de Barcelona. Presidí l'Acadèmia i el Laboratori de Ciències Mèdiques i intervingué en el trasllat de la Facultat de Medicina i de l'Hospital de Sant Pau. Gaudí d'un gran prestigi com a metge (fou cridat en l'última malaltia d'Alfons XII). Presidí l'Ateneu Barcelonès del 1881 al 1882, com també la Societat d'Amics del País. Fou elegit alcalde de Barcelona el 1901, on intentà introduir una reforma del personal de l'Ajuntament i dugué a terme una depuració del cens electoral. Dimití al cap de pocs mesos, en solidaritat amb els barcelonins que s'oposaven a un nou impost, la qual cosa li donà una gran popularitat. Presidí la Lliga Regionalista des de la seva formació el 1901 i fou elegit diputat a Corts en les eleccions parlamentàries d'aquell mateix any. Morí a Barcelona l'any 1902.
     

Escultor: Josep Llimona i Bruguera (1864-1934)
Característiques: Bust de pedra sobre conjunt escultòric de bronze i pedra
Emplaçament: Des de 1985, a la plaça de Tetuan (del 1910 al 1940 a la plaça de la Universitat)
Any en què es va inaugurar:
1910
Promotor:
Subscripció popular i Ajuntament de Barcelona