home | mapa de Barcelona
anterior | següent 

DOCTOR PERE PIULACHS I OLIVA
  Nasqué a Barcelona l'any 1908. Metge cirurgià. Estudià a Barcelona i es llicencià el 1931. Durant la Guerra Civil fou metge de guàrdia de l'Hospital Clínic fins a mitjan 1938. El 1940 guanyà la càtedra de Patologia i Clínica Quirúrgiques de Santiago de Compostel·la. El 1941 passà a Saragossa i el 1943 a Barcelona, on ocupà la mateixa càtedra durant 33 anys. Fou autor de diverses obres mèdiques i tingué una influèn-cia decisiva en la cirurgia hispànica contemporània. Publicà treballs de lingüística i de filosofia i fou un gran col·leccionista d'art a més de poeta. Guanyà el premi Ciutat de Barcelona de l'any 1972. Morí a Barcelona l'any 1976.
     

Escultor: Josep Viladomat i Massana (1899-1989)
Característiques: Bust de bronze
Emplaçament: Museu d'Història de la Medicina de Catalunya
Any en què es va crear: 1965
Promotor: Col·laboradors de càtedra