home | mapa de Barcelona
anterior | següent 

DOCTOR SAMUEL HAHNEMANN
  Nasqué a Meissen, Alemanya, el 1755. Tingué uns orígens humils, però destacà des de la infància per les seves qualitats extraordinàries per a l'estudi i els idiomes. El 1775 inicià la formació mèdica a la Facultat de Leipzig i la continuà a Erlangen on es doctorà als vint-i-quatre anys amb la tesi Consideraciones sobre las causas y tratamiento de las afecciones espasmódicas. També estudià Química i Mineralogia. En una Europa convul-sionada per les guerres napoleòniques, el doctor Hahnemann portà una vida errant però summament activa i prolífica. Entre les seves obres destaquen l'Organon de la Medicina, on explica la metodologia homeopàtica, Tratado de las enfermedades crónicas, intent de comprensió i tractament d'aquestes afeccions, i la Materia Médica Pura, recopilació sistemàtica dels símptomes produïts pels medicaments en les persones sanes en les experimentacions homeopàtiques. Morí a París el 1843.
     

Escultor: Marta Polo i Maldonado
Característiques: Moneda de pedra artificial i monòlit amb relleus al·lusius al doctor Hahnemann
Emplaçament: Jardins del doctor Hahnemann
Any en què es va crear: 1990
Promotor: Societat Homeopàtica Internacional