home | mapa de Barcelona
anterior | següent 

DOCTOR FRANCESC FERRER I SOLERVICENS
  Nasqué a Artés, el Bages, l'any 1885. Es llicencià a Barcelona el 1907. El 1914 guanyà unes oposicions a auxiliar d'Histologia i Anatomia Patològica de la Facultat de Medicina de Saragossa. El 1926 obtingué, per oposició, la càtedra de Patologia Mèdica de la Universitat de Barcelona, que ja havia ocupat interinament uns quants anys. Des d'aquest càrrec exercí un extraordinari mestratge sobre nombroses generacions de metges pel seu gran sentit didàctic i dedicació. Morí a Barcelona l'any 1943.
     
Escultor: Sants
Característiques: Bust de fang
Emplaçament: Museu d'Història de la Medicina de Catalunya
Any en què es va crear: 1935
Promotor: Iniciativa de l'autor