home | mapa de Barcelona
anterior | següent 

DOCTOR JAUME FERRAN I CLUA
  Nasqué a Corbera de Terra Alta, l'any 1852. Estudià Medicina a Barcelona, on es llicencià el 1873. S'interessà per la bacteriologia i féu investigacions sobre les malalties epizoòtiques. El 1884 fou comissionat per l'Ajuntament de Barcelona per estudiar l'epidèmia de còlera a Marsella i a Toló. El 1885, al seu laboratori de Tortosa descobrí un vaccí contra el còlera en un moment en què la darrera gran epidèmia s'estenia pel País Valencià. La utilitat del vaccí fou reconeguda per l'Académie des Sciencies de París, que el 1907 li concedí el premi Bréant. El 1886 fou nomenat director del Laboratori Microbiològic Municipal de Barcelona, on l'any següent creà un vaccí antitífic i un vaccí antiràbic. El 1919 assolí el vaccí antialfa contra la tuberculosi. Morí a Barcelona l'any 1929.
     
Escultor: Josep Cañas i Cañas (1905-2001)
Característiques: Relleu en bronze sobre una estela
Emplaçament: Passeig de Maragall-carrers Acàcies i Garcilaso
Any en què es va crear: 1972
Promotor: Amics del passeig Maragall

Monument cobert, temporalment, per obres.
Imatges d'arxiu cedides pel Servei d'Actuació sobre el Patrimoni Artístic (Ajuntament de Barcelona).