home | mapa de Barcelona
anterior | següent 

DOCTOR PERE CATELLÓ I GINESTA
  Nasqué a Guissona, la Segarra, l'any 1770. Estudià al Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona. El 1814 fou nomenat catedràtic d'Obstetrícia del Real Colegio de Cirugía de San Carlos, a Madrid. Fou metge militar, primer, i cirurgià de la família reial a partir del 1825. Fou el principal autor de la reforma del 1827, que uní els ensenya-ments de Medicina i de Cirurgia. El 1846 rebé el títol de Marquès de la Salut i assolí la categoria de "Primer médico - cirujano de Cámara". Morí a Madrid l'any 1850..
     
Escultor: Ponciano Ponzano i Gascón
Característiques: Bust de bronze
Emplaçament: Jardinets del doctor Pere Castelló
Any en què es va crear: 1994