Si bé algunes dones s’han dedicat a tasques sanitàries des de temps antic, això va ser de manera molt excepcional, tret del cas de les llevadores. L’accés als estudis reglats de medicina no es produeix aquí fins a finals del segle xix. Aleshores era un fet excepcional que una noia estudiés medicina; després, ja a la segona meitat del segle xx, el nombre de metgesses s’anà incrementant lentament, i a partir de l’última dècada del segle, entre els llicenciats recents, les dones han passat a ser majoria. Encara queda el pas, en un nombre significatiu, als llocs directius de l’assistència, la docència i la recerca, però això sembla una qüestió de temps. Ara farem un repàs d’aquesta evolució.

Jacint Corbella
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 

   
© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona