Museu d'Història de la Medicina de Catalunya
Tornar a l'inici
presentació

Des de finals dels anys 1970, el Museu d’Història de la Medicina de Catalunya ha anat formant un ric patrimoni historicomèdic que recull l’evolució i les transformacions de la medicina catalana al llarg dels darrers tres segles.

Les col·leccions del Museu s’han format al llarg dels anys, en el marc d’un esforç que continua avui dia, a partir d’una important campanya de recuperació d’instruments, objectes, llibres, documentació i altres materials procedents de donacions, d’institucions mèdiques i de particulars de Catalunya.

Aquesta política s’ha traduït en la conformació d’un extraordinari fons museístic que contribueix a la reconstrucció de la història de la medicina catalana i, per extensió, de la història de la medicina contemporània, entre el segle XVIII i la fi del segle XX. En aquest sentit, el patrimoni del Museu permet situar en el seu context històric l’evolució de les ciències de la salut i interpretar el seu significat mitjançant els diferents recursos museogràfics disponibles.

El tancament temporal del Museu s’ha perllongat en els darrers anys més enllà de les previsions inicials. Aquest fet ha dificultat l’accés públic a les nostres col·leccions. Per tal de modificar aquesta situació, treballem des de fa uns anys en un projecte dirigit a la rehabilitació definitiva de la institució en una nova seu a la ciutat de Barcelona.

L’exposició que presentem mostra alguns del trets característics d’aquest projecte de treball. D’un costat, obrim l’exposició amb l’accés virtual al Museu, mitjançant el desenvolupament d’una tecnologia que ens permet de tornar de nou a l’esfera pública, tot posant a l’abast de la ciutadania els recursos i les iniciatives d’una institució cultural que considerem absolutament necessària en el nostre país. Alhora, aquest espai es complementa amb algunes mostres de les iniciatives de divulgació en què hem participat últimament. D’un altre, proposem un breu recorregut temàtic centrat en el període de transformació i consolidació de les bases de la medicina moderna, a partir del segle XVIII i fins el començament del segle XX. Les seccions plantejades són il·lustrades a partir dels diferents recursos instrumentals del Museu, tot emfasitzant alhora el caràcter representatiu d’aquells i l’extraordinària riquesa de les nostres col·leccions.
cliqueu a sobre per ampliar la imatge

Exposició Museu de la Medicina


© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona web realitzada per MediTecnologia