La Junta de Govern del COMB decideix declarar l’any 2007 “Any Dr. Pere Calafell i Gibert” amb motiu del centenari del seu naixement. Així mateix, va acordar nomenar el doctor Josep M. Casasa comissionat d’aquesta celebració per als actes que es programin durant aquest any.

A continuació Josep M. Casasa exposa les qualitats humanes, de mestratge i de lideratge que Pere Calafell desenvolupà en favor de la Pediatria catalana.

Web Realitzada per meditecnologia