Reglament

E) procediment electiu de la junta

Art.5.-

Els membres seran elegits per sufragi universal, directe i secret entre els membres de la Secció.


La convocatòria d’eleccions tindrà com a requeriments:

  • a) Convocatòria escrita i tramesa amb quinze dies d’antelació com a mínim.
  • b) Podran ser elegits els membres afiliats a la Secció, que tinguin com a mínim dos mesos d’antiguitat el dia de les eleccions.
  • c) Presentació prèvia de candidats. Es considerarà vàlida la que arribi al Col·legi com a mínim 48 hores abans l’elecció.
  • d) La presentació de candidats es podrà fer per càrrecs individuals o també per candidatures completes o parcials.
  • e) El sistema d’elecció serà per votació majoritària a cada càrrec individualment considerat.
  • f) El mandat màxim serà de quatre anys amb renovacions parcials per meitat, com a mínim cada dos anys, podent ser reelegibles.
  • g) La vacant que es produeixi abans de finalitzar el termini reglamentari podrà cobrir-la la Junta Directiva provisionalment fins a l’elecció per votació en l’Assemblea el primer cop que aquesta es reuneixi.
Ens pots trobar a...

E-mail:


Telèfon:
93 567 88 88

Fes-te membre d'una secció

COMB
© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Darrera actualització:
Inici | Contacta'ns | Avís legal | Política de Cookies | Mapa web