Les empreses del Col·legi

QUÈ SOM


Grup Med, del Col·legi de Metges de Barcelona, és un conjunt d'empreses de serveis que amb alta professionalització i adreçades als col·legiats, professionals sanitaris i les seves famílies i a altres col·lectius professionals, té la voluntat d'aportar i oferir:

confiança

Donem prioritat als valors que conformen la nostra personalitat corporativa, basada en el treball ben fet i la relació propera amb clients, treballadors i proveïdors. La confiança es mereix i s'ofereix sent íntegres i treballant amb compromís, qualitat, innovació, talent i responsabilitat.

qualitat

Hem establert una política de qualitat continuada en relació amb els productes i serveis oferts pel Grup Med que es basa en els següents pilars estratègics: oferir productes i/o serveis diferencials i específics (Innovació), a preus competitius sense preocupacions (Confiança i Integritat), i mitjançant un assessorament personalitzat (Professionalitat/Tecnologia).

responsabilitat

Mantenim un decidit compromís amb la seguretat de la informació i la confidencialitat amb els nostres clients i establim les mesures de seguretat necessàries per garantir la privacitat de les seves dades. La priorització de la tasca d'adaptació de les empreses del Grup Med al nou Reglament General de Protecció de Dades Europeu (Reglament UE 2016/679), aplicable des del 25 de maig de 2018, n'és una mostra.

compromís

Estem compromesos amb el creixement, amb el nostre equip humà i amb els clients, i, alhora, amb la societat i el medi ambient. Volem ser un Grup socialment responsable i apliquem mesures que contribueixen a crear i preservar un entorn més amable. Ho fem internament, facilitant als empleats i col·laboradors polítiques d'igualtat i conciliació i, externament, per mitjà d'accions respectuoses amb el medi ambient i l'entorn social i ciutadà.

talent

L'actiu més important del Grup Med, a més dels clients, és el capital humà. La formació contínua és fonamental, perquè aporta un valor que reforça la capacitació diària dels nostres professionals. Contribuïm a què l'equip treballi en un bon ambient i en condicions òptimes per tal que es generi compromís, a més d'eficàcia i productivitat. Si a aquesta gestió del talent se suma l'agilitat de resposta, el rigor, la seriositat i l'atenció personalitzada, el resultat ha de ser un servei excel·lent.

innovació

A partir de les activitats del Grup, hem generat un seguit de projectes que afegeixen valor a la comunitat mèdica i a tot el país, que responen a la voluntat d'acompanyar i potenciar les idees i projectes dels professionals de la salut i que cerquen aconseguir finançament públic i privat per a projectes empresarials en el sector sanitari. Oferim solucions tecnològiques i digitals a empreses i emprenedors.


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM