LLUÍS G. PARERAS | Codirector de Healthequity

L'evolució del projecte de la societat de capital risc Healthequity

 

L'activitat del fons de capital risc Healhequity SCR ha continuat creixent al llarg de 2018. S'han rebut 328 projectes, dels quals 255 són nous. L'objectiu de Healthequity SCR és contribuir a la transferència tecnològica, és a dir, treballar per fer arribar al sector salut el màxim nombre de projectes innovadors i així promoure el creixement del mercat i l'ocupació; generar riquesa en el territori, i defensar els interessos del col·lectiu mèdic.

El gruix dels projectes que s'han analitzat deriven de la recerca que porten a terme els mateixos centres de recerca (27 %), les universitats (23 %) i els hospitals (12 %). Pel que fa a la tipologia, la gran majoria provenen de l'àmbit biotec (51 %) o estan relacionats amb el desenvolupament de dispositius mèdics (34 %) i estan en una fase de desenvolupament de seed (40%) o start-up (40 %).

El fet que Healthequity SCR sigui una societat jove i de les poques especialitzades en el sector salut, l'han convertit en un actor clau de l'ecosistema biomèdic català. Des de Healthequity sempre es busquen iniciatives que ofereixin millores clíniques significatives. Un bon exemple d'aquesta filosofia són les empreses participades que formen part de la seva cartera: n-Life Therapeutics, Laboratoris Sanifit, Minoryx Therapeutics, Peptomyc, Versantis i Glycardial Diagnostics.

El tret comú de totes aquestes empreses és que han aconseguit aixecar importants rondes de finançament. Laboratoris Sanifit va aixecar la ronda del sector biotec més gran a l'Estat espanyol (36M €); Minoryx Therapeutics, la més important per una empresa biotec catalana (19,4M €) l'any 2015 i una altra ronda de 21,3M € l'any 2018, i Peptomyc una de 4,2M €. Per la seva banda, Versantis, que és la primera empresa d'àmbit europeu participada per Healthequity, va obtenir 4,5M CHF (4,1M €) en una ronda de Sèrie A, i Glycardial Diagnostics va aconseguir finançament a través de l'SME Instrument del programa H2020 de la Comissió Europea.

Cal apuntar que a l'abril de 2018 va finalitzar el període d'inversió de Healthequity SCR.COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM