DOMINIQUE GODET | Director general de Sham i del grup Relyens

Sham, el CoMB i el Grup Med: una col·laboració al servei de l'assegurament de l'oferta de serveis sanitaris


Les tres entitats comparteixen valors, capacitats i competències comunes i complementàries per contribuir a la prevenció, la seguretat i la gestió dels riscos dels professionals mèdics de Catalunya i dels hospitals del país

Sham

El juliol de 2017, dins del marc d'una convocatòria d'ofertes públiques associant el Col·legi de Metges de Barcelona a CatSalut, el contracte col·lectiu de Responsabilitat Civil (RC) del sistema sanitari català va ser assignat a Sham, mutualitat especialitzada en l'assegurament i la gestió de riscos, sòcia sòlida i duradora dels agents de la salut i de l'àmbit medicosocial des de fa noranta anys. Es tracta d'un contracte subscrit pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, a través de Medicorasse, la corredoria d'assegurances del Grup Med, que permet millorar i reforçar la gestió del risc de responsabilitat professional de més de 25.000 metges dels quatre col·legis catalans que han subscrit aquesta pòlissa.

Més que una asseguradora, Sham és un soci implicat i integrat en el si de l'entorn de la salut a escala europea: la nostra mutualitat treballa en associació amb nombroses institucions, federacions professionals i fins i tot societats d'experts. Un dels esdeveniments més importants de l'any, que il·lustra aquesta implicació social, ha estat la creació de la primera Càtedra de Responsabilitat Professional Mèdica i de Medicina Legal entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Col·legi de Metges de Barcelona, el Grup Med i la nostra mutualitat. Es tracta d'una iniciativa pionera en el món acadèmic que tindrà connexions internacionals, nascuda amb l'objectiu d'afavorir l'ensenyament, la recerca i la formació dins l'àmbit de la responsabilitat mèdica i de convidar a compartir les bones pràctiques professionals.

Més enllà de l'assegurament, la col·laboració entre Sham i el Col·legi de Metges de Barcelona contribueix activament a difondre i promoure una cultura de la prevenció i de la gestió dels riscos davant de la totalitat dels actors, amb l'objectiu d'assegurar cada dia més l'atenció sanitària en benefici dels metges, els hospitals i els pacients-ciutadans.COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM