LUIS A. MORALES | President de Mutual Mèdica

Mutual Mèdica i Medicorasse, una relació basada en la confiança en benefici del metge

MutualMèdica

Mutual Mèdica i Medicorasse segueixen una estratègia basada en la proximitat i en la personalització en funció de les necessitats dels metges. Ens orientem cap a tots aquells que necessiten un assessorament específic en matèria de previsió social, ja sigui en cas de baixes, d'incapacitats o de jubilació. I, en aquest sentit, Medicorasse té un paper molt important: buscar les solucions asseguradores més adequades per als metges actuals, els quals continuen exercint, malgrat totes les dificultats amb què es troben en el seu dia a dia pel seu compromís amb la seva professió. No tenim cap dubte que, per assolir aquest objectiu, hem de continuar treballant com ho hem fet fins ara, conjuntament, amb pas ferm i decidit, per afrontar els reptes futurs del nostre sector.

Novetats asseguradores

Davant l'augment de les agressions a metges en els últims quatre anys, i en resposta a les inquietuds i demandes dels mateixos metges, des de Mutual Mèdica hem treballat el 2018 en la creació de noves assegurances, entre les quals es troba l'Assegurança d'Incapacitat Laboral per Agressions. La mutualitat ha posat a partir de 2019 a la disposició de tots els seus mutualistes, i de manera gratuïta també per a la resta de professionals, a través d'acords amb els diferents col·legis de metges, una prestació que cobreix fins a 15 dies de baixa laboral per agressió, física o psíquica, en l'exercici de la professió mèdica i amb una renda de 50 euros diaris. L'entitat és especialista en assegurances per a metges i aquesta vol ser la seva aportació a la problemàtica de les agressions al col·lectiu mèdic.

Una altra novetat ha estat que ara des de Mutual Mèdica es cobreixen les guàrdies mèdiques que el metge no pugui realitzar per causa d'una baixa laboral. Amb aquesta assegurança garantim uns ingressos des del primer moment en forma de renda diària en cas de malaltia o accident, per poder fer front als compromisos econòmics de sempre i continuar endavant amb els projectes de futur.

El creixement continuat de mutualistes és un fidel reflex de la confiança que els metges han dipositat en nosaltres en el moment de buscar cobertures asseguradores que els garanteixin poder exercir la seva professió amb tranquil·litat. És, per tant, un èxit conjunt que la mutualitat hagi acabat l'any amb un total de 62.025 mutualistes, 4.116 més que l'any anterior, una xifra que ens mostra que ens trobem en plena forma per continuar treballant en una estratègia de personalització de l'oferta d'acord amb les necessitats del nostre col·lectiu.COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM