L'activitat d'altres societats de serveis del Grup


El Grup Med ofereix altres solucions competitives que donen resposta a les necessitats del col·lectiu mèdic i també als professionals afins

Mediviatges

Mediviatges

Mediviatges ha aconseguit una bona evolució el 2018, en què ha influït de manera positiva el fet de tenir una oferta més àmplia de productes, juntament amb la combinació de la personalització del servei i l'excel·lència del seu assessorament. S'ha consolidat la cartera de clients a través de la renovació de l'oferta i d'un nou ecosistema de propostes amb l'objectiu d'aportar valor als clients amb la planificació, l'organització i l'execució de viatges, i tot plegat gràcies a la selecció de les millors destinacions i majoristes i un servei postvenda excepcional.

Mediviatges ha treballat també per convertir-se en el referent en l'experiència de viatjar per als clients sènior oferint-los productes de qualitat i garantia. Amb la finalitat de donar-los un servei personalitzat, s'ofereix una experiència única, exclusiva i segura, la fi de la qual és satisfer les expectatives del viatger i del viatge mitjançant el compliment total de les necessitats d'aquest col·lectiu. És en aquest context que des de la societat, i per tal d'aconseguir la màxima satisfacció del client, s'ofereix un guia acompanyant en totes les destinacions que s'organitzen per a ells a més d'unes guies de vacances específiques i fetes ad hoc que disposen de tota la informació de les destinacions organitzades per al client sènior i que es posen al seu abast al llarg de l'any.

Durant el 2018 s'ha renovat el portal web de l'agència on s'introdueixen i s'actualitzen una varietat de productes, com ara són viatges alternatius, en grup, en solitari, viatges d'aventura, grups, per a famílies o per a aquells viatgers que desitgen experiències diferents i que, a través de Mediviatges, troben experiències personalitzades amb aspectes i detalls singulars gràcies a programes únics i d'alt valor per al viatger a qualsevol destinació del món.

Mediviatges ha treballat per tal d'adaptar-se a la nova normativa de protecció de dades personals disposant de nous formularis de consentiment i cessió de dades d'acord al nou Reglament General de Protecció de Dades Europeu (Reglament UE 2016/679), que és aplicable des del 25 de maig de 2018. Així, quan el client visita per primera vegada l'agència del Grup Med -normalment per recollir la documentació- se li explica la necessitat de signar la documentació per tal que l'entitat pugui tractar les seves dades en el moment d'enviar diferents tipus de comunicacions.

Aparcament Doctor Roig i Raventós

S'ha pogut constatar el bon funcionament de l'aparcament Doctor Roig i Raventós -equipament de propietat municipal, construït i gestionat per l'empresa del Grup Med, Immomèdic 09, en virtut d'una concessió administrativa guanyada en concurs públic- des que es va inaugurar l'any 2013. Al llarg d'aquests anys s'ha mantingut el ritme positiu d'usuaris amb un augment global i sostingut en l'activitat assolint els objectius d'incentivar-ne l'ús per part de la col·legiació, dels clients del Grup Med i dels veïns.

Les principals magnituds de l'aparcament reflecteixen, d'una banda, el bon comportament de l'activitat en el negoci i, per una altra, els esforços realitzats pel conjunt de l'organització a incrementar l'eficiència operativa i la qualitat del servei.
L'aparcament disposa de 266 places per a cotxes, incloent-hi places per a vehicles elèctrics amb subministrament gratuït d'energia, places reservades per a persones amb mobilitat reduïda, i 106 places per a motos i bicicletes. Amb aquest aparcament participem en la millora dels equipaments de la Bonanova i de la zona enjardinada dels Jardins del Doctor Roig i Raventós.


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM