Una relació estreta
i positiva amb els 'stakeholders'


Definim els grups d'interès com aquelles entitats o individus que estan afectats significativament per les activitats, productes i serveis del Grup Med: clients, Col·legi i col·legiats, empleats, col·laboradors, emprenedors, societat i país. Conèixer les seves expectatives i requeriments és un aspecte fonamental per desenvolupar la nostra estratègia. Hi mantenim una comunicació fluida i bidireccional a través de diferents eines de diàleg que ens permeten conèixer els temes que més els preocupen o interessen i que són, alhora, rellevants per a nosaltres per afrontar els reptes i les oportunitats que sorgeixen en el desenvolupament de la nostra activitat


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM