Serveis col·legials

El model català de responsabilitat professional mèdica, capdavanter a Europa

Josep Arimany-Manso

El reforçament de la lluita contra les agressions als metges

Josep Arimany-Manso

El Comitè Ètic d'Investigació Clínica aprova tres projectes de recerca

Màrius Morlans

20 anys de PAIMM. Un referent en l'atenció al metge malalt

Eugeni Bruguera

Participació en xarxes internacionals d'atenció a la salut dels professionals

Miquel Vilardell

10 anys de funcionament del Programa de Protecció Social

Àngels Escorsell

La Unitat d'Atenció al Col·legiat (UAC) gestiona més de 42.000 consultes anuals

Marc Soler
COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM