FRANCESC BAS-CUTRINA | Vocal de la Junta de Govern

El Servei d'Ocupació, un referent del sector mèdic en la gestió d'ofertes de treball


L'ús de l'apartat del Servei d'Ocupació de l'app MetgesBarcelona ha augmentat amb 1.207 usuaris

 

La borsa de treball del CoMB és un servei especialitzat orientat als col·legiats que cerquen una feina i a les entitats que busquen professionals mèdics per a la seva organització.

L'any 2018 s'han gestionat 1.357 ofertes —un rècord històric—, un 8 % més que el 2017. Tot això, seguint els criteris que caracteritzen aquest servei en la selecció i admissió de les ofertes d'acord, amb uns mínims de qualitat (s'han descartat 172 ofertes, un 6 % més que el 2017).

De les ofertes gestionades, hi ha un augment important respecte al 2017, corresponents al sector concertat/públic (44 %) i les vinculades a contractes laborals (75 %). El 76 % del total de les ofertes són d'especialitats, les més demandades han estat les de Medicina Familiar i Comunitària (196), Psiquiatria (100), Medicina Interna (96), Pediatria (65) i Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (65).

A finals de 2018 estaven inscrits al Servei d'Ocupació 3.175 metges. S'han inscrit durant l'any 412 professionals (19 % més que el 2017).

L'activitat del 2018

• S'ha dissenyat un nou portal per a les entitats que millora l'accés i el contingut a l'hora de publicar una oferta de treball.

• Ha augmentat l'ús de l'apartat del Servei d'Ocupació de l'app del CoMB. 1.207 usuaris de l'app han fet accions en l'apartat del Servei d'Ocupació. La gran majoria han clicat a l'apartat d'"Ofertes" (84 %), principalment per mirar el contingut d'alguna oferta de treball (66 %). S'han produït 487 peticions de dades de contacte sobre alguna oferta.

• S'ha continuat oferint atenció personalitzada als inscrits al Servei d'Ocupació, tant pel que fa a l'orientació professional en la recerca de feina com a la informació sobre el mercat de treball, els aspectes laborals i la formació o el treball a l'estranger.

El Servei d'Ocupació ha mantingut el seu valor afegit basat en la transparència, la qualitat i la confidencialitat.


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM