MARC SOLER | Director general corporatiu

La Unitat d'Atenció al Col·legiat (UAC) gestiona més de 42.000 consultes anuals


Amb la finalitat d'assessorar els col·legiats, la UAC disposa d'una organització eficaç, un equip especialitzat i un horari ampli que permet donar respostes personalitzades i immediates

La Unitat d'Atenció Col·legial (UAC) és la unitat que gestiona l'operativa de la col·legiació i el registre col·legial, informa dels serveis que ofereixen les diferents àrees i orienta sobre com actuar per fer les gestions que requereixen un tractament més especialitzat. El 2018, la UAC ha gestionat un total de 42.138 consultes, de les quals 25.634 han estat presencials i ha registrat 1.560 noves col·legiacions i 223 reingressos.

Orientació per a la jubilació

La jubilació suposa una nova etapa i un canvi de rol en la vida del metge. És per això que al Col·legi, i a través de l'Oficina d'Orientació al Metge Jubilat de la UAC, s'han anat desenvolupant serveis pensant especialment en aquest perfil de metges i s'han anat duent a terme mesures per facilitar l'accessibilitat a la informació relativa a aquest procés, i fer-lo el més senzill possible: entrevistes d'assessorament personal, recull d'informació segons situació, xerrades i tallers formatius, com el Curs de Preparació per a la Jubilació de Metges que s'ofereix des del Programa de Protecció Social (PPS) del Col·legi.

Orientació al metge estranger

A través de la UAC, el Col·legi també escolta les inquietuds i demandes del metge estranger tot oferint-li el seu servei i suport. És per això que s'ha orientat aquests professionals sobre les solucions d'integració professional a Catalunya. Van en aquest sentit iniciatives en l'àmbit de la formació, en àrees com l'accés a la professió o en l'àmbit de l'orientació professional i social.

Orientació a futurs MIR

Juntament amb la Secció de Metges MIR i Metges Joves, anualment s'organitza la Jornada d'Orientació en Especialitats Mèdiques per a futurs MIR. L'acte de 2018, que va reunir més de tres-cents residents i futurs MIR, consta de dues parts: la primera, on es parla de com és el dia de l'elecció de plaça, de com funciona el sistema de residència i què cal preguntar als centres per escollir especialitat; i la segona, en què es disposen taules informatives organitzades per especialitats, en les quals un equip de més de cent metges residents de diferents centres docents informen els futurs MIR de tot allò que és important en relació amb la seva especialitat, peculiaritats, dia a dia i sortides professionals.

Així mateix, un cop col·legiats els MIR de l'any (més de 800 el 2018, entre els mesos d'abril i maig) i abans de la incorporació a la plaça, el Col·legi organitza l'acte "Benvinguda MIR", una trobada festiva en la qual es presenta la institució i s'orienta els nous col·legiats sobre com han d'afrontar la residència, es recorda els valors que en tot moment ha de tenir el metge i es presenten els serveis i les activitats que els ofereix el Col·legi.

 


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM