ÀNGELS ESCORSELL | Vocal de la Junta de Govern

10 anys de funcionament del Programa de Protecció Social


Els usuaris valoren molt positivament les prestacions i ajuts del PPS (8,9)

Coincidint amb el El 2018 s'han complert 10 anys de funcionament del Programa de Protecció Social (PPS) del CoMB. Durant aquests anys el Programa s'ha convertit en un referent de confiança, qualitat i eficàcia per al col·lectiu mèdic i els seus familiars. El programa social del Col·legi atén i dona resposta als metges i familiars que es troben en situacions de necessitat o dificultat social.

Fent un breu repàs de l'activitat de 10 anys s'han concedit 14.658 ajuts, serveis i prestacions i, en aquest període, les treballadores socials del programa han atès 2.629 persones. Durant aquest 10 anys de funcionament del PPS s'ha passat d'atendre 111 persones el 2008 a 1.862 persones el 2018.

Per continuar millorant anualment es fan enquestes de satisfacció en les quals, al llarg d'aquesta dècada, s'ha valorat l'atenció social del Programa amb molt bon resultat (puntuació de 8,9 sobre 10).

 


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM