MIQUEL VILARDELL | President del Patronat de la Fundació Galatea

Participació en xarxes internacionals d'atenció a la salut dels professionals

Coincidint amb el 20è aniversari del PAIMM, aquest any 2018 s'ha marcat com a objectiu la difusió internacional i ha promogut, juntament amb el programa del National Health Service (NHS) britànic, la creació de l'European Physicians Health Providers Network, un fòrum de debat, reflexió i assessorament sobre el tractament de la salut mental del metge, així com d'impuls de programes preventius amb la finalitat de garantir una bona praxi mèdica. Així mateix, la Fundació ha participat en els principals congressos sobre la salut dels professionals: International Conference on Physicians Health (AMA-CMA-BMA) a Toronto; International Practitioner Health Summit: The Wounded Healer a Londres (on se celebrà el 10è aniversari del programa britànic), i Wellmed Conference a Tessalònica, Grècia.

El servei de Suport Emocional, adreçat als professionals de l'àmbit de la salut (SEPS), ja en el seu segon any de funcionament, ha consolidat la bona acollida i ha arribat a 178 casos nous, amb valoracions cada cop més positives.

Pel que fa a recerca, la Fundació ha publicat l'informe de resultats d'un estudi longitudinal dels residents (2013-2017), que posa en relleu la importància de dur a terme activitats preventives i de promoure la detecció precoç entre els professionals més joves.

També, dins del programa sobre la salut del MIR s'han dut a terme 36 seminaris: 8 amb la col·laboració del Departament de Salut i la companyia Almirall i 28 amb la de la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) i Almirall a fora de Catalunya.

En la línia d'oferir formació per fer front a la síndrome d'esgotament professional iniciada el 2017, s'han dut a terme 4 seminaris de lideratge d'equips sanitaris eficaços i saludables i 11 de promoció de la salut a la feina. També s'han posat en marxa intervencions en equips naturals, que es dissenyen ad hoc i poden ser preventives o assistencials, segons les necessitats dels equips.

Finalment, l'Aula de Salut i Benestar, la plataforma de formació en línia per promoure l'exercici professional saludable entre els professionals dels col·lectius que formen part de la Fundació, ha continuat acollint nous usuaris (243) i s'ha treballat en nous cursos autoformatius que es difondran el 2019.


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM