EUGENI BRUGUERA | Director assistencial de la Clínica Galatea

20 anys de PAIMM. Un referent en l'atenció al metge malalt


Experts nacionals i internacionals van compartir experiències en les jornades de celebració de les dues dècades del PAIMM

PAIMM

Durant el darrer any s'ha commemorat el vintè aniversari de la creació del Programa d'Atenció al Metge Malalt (PAIMM). El Col·legi va organitzar al novembre unes jornades internacionals que van comptar amb la participació d'experts del Regne Unit, Canadà, França, Uruguai i l'Argentina, representants de l'Administració, del CoMB, de l'OMC i de diversos col·legis d'àmbit estatal, com també bona part dels facultatius de la Clínica Galatea. Durant les jornades es va revisar l'evolució, tant des de l'àmbit assistencial com del control de la praxi, dels casos més complexos.

Amb força assistència de públic, s'analitzaren aquestes dues dècades del Programa juntament amb els reptes de futur: la feminització de la professió, la importància de la prevenció entre els més joves, el manteniment del finançament públic i la conciliació entre el paper regulador del Col·legi i la millor assistència possible amb la finalitat de la rehabilitació i la reinserció del metge malalt. També es va destacar que l'èxit del PAIMM ha comportat durant aquests 20 anys la incorporació de nous col·lectius sanitaris.

Activitat assistencial

Pel que fa a l'activitat assistencial, durant l'any 2018 s'ha mantingut el nombre de primeres visites (217) i ha continuat el creixement de la demanda respecte de l'any passat, tant pel que fa a seguiments, de l'equip de psiquiatres, psicòlegs i treball social (2.865, un 8 % més), com d'estades d'hospitalització (1.948, increment del 20 %) i de l'activitat de l'hospital de dia (increment de les estades de gairebé 20 %) .

Es continua mantenint una bona conciliació entre el programa assistencial (amb un 95 % de demanda voluntària) i el tractament de pacients amb un risc per a la praxi, que necessiten un seguiment col·legial (5 %). En aquests casos, el seguiment es fa, tant des del programa de trastorn mental sever, com dels contractes terapèutics i de la Comissió de Casos Difícils.

Cal ressaltar la consolidació dels programes de trastorn mental sever (39 casos) i el del Codi Risc Suïcidi (15 casos), que permeten un seguiment acurat dels casos més greus.

A banda dels aspectes assistencials, cal destacar la permanent difusió del PAIMM en les diferents organitzacions sanitàries del país, la participació en simposis, congressos i jornades nacionals i internacionals i una important acció en recerca, docència i formació continuada dels professionals del programa.

Durant aquest any, la Clínica Galatea també ha obtingut el segell de qualitat d'acord amb la norma ISO 9001:2015.COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM