IGNASI PIDEVALL | Director jurídic

L'activitat de l'Assessoria Jurídica


L'assessorament als col·legiats que es presta des de l'Assessoria Jurídica segueix estable pel que fa als motius de consulta i volum. S'han atès més de 3.500 col·legiats en consultes pròpies de l'exercici professional (deontologia, documentació clínica, informació i consentiment, titulacions), juridicolaborals (contractació, guàrdies, jubilació, cotitzacions) o derivades de l'exercici privat de la professió (inici de l'activitat, autorització de centres, societats professionals, protecció de dades).

Cal destacar les continues consultes relacionades amb la jubilació i la compatibilitat amb altres activitats professionals, així com les peticions relacionades amb el tràmit d'homologació dels títols de metge especialista extracomunitaris.

A més de la representació i la defensa judicial de les resolucions corporatives, l'Assessoria Jurídica també participa en l'assessorament de la tramitació dels més de 300 expedients de control d'exercici professional i ha intervingut en la redacció d'al·legacions i redactats alternatius en projectes normatius autonòmics i estatals.

 


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM