LLUÍS ESTEVE | Tresorer de la Junta de Govern

Renovació de la formació mèdica i aposta pel lideratge

Un dels objectius que es va marcar la Junta de Govern en matèria de formació és la creació d'un instrument formatiu que ajudi els metges a assumir el lideratge social i comunitari en el món de la salut i en el sistema sanitari del país, amb la finalitat de promoure la salut de les persones. Per tal d'avançar cap aquest objectiu, durant el 2018 s'ha dissenyat i programat l'Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL), que és l'aposta del Col·legi per la formació mèdica continuada de qualitat. Una eina necessària que facilitarà als metges l'exercici de la medicina amb els valors del professionalisme, assumint el seu paper de lideratge i el compromís amb la societat.

L'IFMiL posarà a disposició dels professionals un catàleg formatiu d'alta qualitat centrat en el lideratge mèdic i amb una metodologia pedagògica innovadora. Amb aquesta nova proposta formativa el Col·legi vol convertir l'IFMiL en una marca de prestigi de la formació mèdica continuada i amb una dimensió internacional ser un referent de la formació en lideratge per als professionals de la salut del nostre país.

L'activitat formativa del Centre d'Estudis Col·legials

A més del disseny del projecte de l'IFMiL, l'activitat formativa del Col·legi s'ha desplegat durant el 2018 amb el programa del Centre d'Estudis Col·legials (CEC).
Durant el 2018, el CEC ha programat 116 cursos, 78 en línia, 58 presencials i 20 semipresencials. Així mateix, ha organitzat 4 màsters en col·laboració amb les universitats i un màster propi del Col·legi de monitorització d'assajos clínics. El global de cursos va suposar un total de 7.883 d'hores programades, a les quals van assistir 694 alumnes, el 71 % dones i el 29 % homes. D'aquests, el 80 % eren metges i el 89 % del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC).

Un dels compromisos del Col·legi és intentar pal·liar les dificultats econòmiques que puguin afectar alguns sectors del col·lectiu mèdic. En aquest sentit, s'han facilitat descomptes i ajuts a 256 col·legiats (MIR, jubilats, atur, precarietat laboral, limitacions familiars, entre d'altres).Una part important d'aquesta activitat formativa tindrà continuïtat amb el nou programa de l'IFMiL.


 


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM