JAUME SELLARÈS | Vicepresident del CoMB

Reforç dels vincles amb els professionals a través de la participació

La Unitat de Participació del CoMB s'ha consolidat com un espai d'interconnexió i de xarxa entre el Col·legi, els equips sanitaris i els professionals.

La Unitat de Participació és avui una via de comunicació directa amb els professionals sanitaris i els centres de treball. El col·legi escolta les propostes dels professionals, atén noves peticions i dona resposta a necessitats emergents amb el suport dels serveis col·legials.

Des de fa cinc anys, la Unitat de Participació impulsa l'organització de sessions pràctiques i xerrades informatives sobre temàtiques d'interès per als professionals sanitaris. Des de la creació de la Unitat, s'han dut a terme a l'entorn de 200 sessions als centres de treball, impartides per professionals tècnics especialitzats del CoMB. Amb voluntat de poder oferir nous coneixements i informació d'interès als equips sanitaris. La unitat adapta calendari, horari i format de la formació per ajustar-ho a les necessitats de cada equip. El ventall temàtic de les sessions es renova cada temporada d'acord amb les demandes i l'actualitat del moment.

El 2018, amb motiu del 20è aniversari del Programa d'Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM), la Fundació Galatea ha fet 24 sessions en diferents centres de tota la província, amb l'objectiu de vetllar per la salut dels professionals i garantir així la bona praxi.

L'alt índex de jubilacions previst en els pròxims anys ha fet que el Seminari de Preparació per a la Jubilació de Professionals Sanitaris s'hagi convertit en una de les sessions amb més demanda.

La sessió més sol·licitada pels centres de treball, tant de l'àmbit de primària com d'hospitals ha estat el Programa d'Atenció Integral al Metge Malalt.

 


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM