GUSTAVO TOLCHINSKY | Secretari de la Junta de Govern

Serveis i solucions col·legials

A les diferents àrees del CoMB tenim una àmplia experiència en l'atenció a les necessitats dels metges. Des del Col·legi es posa a disposició dels col·legiats tot un seguit de serveis que poden ser necessaris en àmbits com la Responsabilitat Civil (RC), en la promoció de la salut dels metges (PAIMM), en l'atenció i el suport a metges en situacions de vulnerabilitat (Programa de Protecció Social), l'atenció i l'orientació als col·legiats i la formació.

Una de les fites remarcables de l'any ha estat la signatura d'un conveni per a la creació de la primera Càtedra de Responsabilitat Professional Mèdica i Medicina Legal entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Col·legi de Metges de Barcelona, el Grup Med i l'asseguradora Sham. Es tracta d'una iniciativa pionera en el món acadèmic nacional i internacional que neix amb l'objectiu de promoure la docència, la recerca i la formació en l'àmbit de la responsabilitat mèdica i la difusió de pràctiques segures en l'exercici professional.

El Programa d'Atenció al Metge Malalt (PAIMM) ha celebrat el vintè aniversari amb unes jornades internacionals que van comptar amb la participació d'experts del Regne Unit, Canadà, França, l'Uruguai i l'Argentina a més de representants de l'Administració, del CoMB, de l'Organización Médica Colegial (OMC) i de diversos col·legis d'àmbit estatal. En aquestes sessions es van analitzar quins són els reptes de futur a més de fer una valoració d'aquests vint anys de funcionament del programa.

Cal destacar que el 2018 també ha estat un any de celebració per al Programa de Protecció Social (PPS). Una dècada de funcionament en què el Programa s'ha convertit en un referent de confiança, qualitat i eficiència per al col·lectiu mèdic i els seus familiars. En aquests anys s'han concedit 14.658 ajuts, serveis i prestacions i s'han atès 2.269 persones.

La Unitat d'Atenció al Col·legiat (UAC) que ha gestionat més de 42.000 consultes aquest any. Un altre dels serveis rellevants és la tasca del Servei d'Ocupació, que ha gestionat més de 1.300 ofertes de feina i ha monitorat la situació laboral dels metges per detectar situacions de precarietat i buscar-hi solucions.

També hem de destacar el salt qualitatiu que fa el Col·legi en dissenyar un nou model formatiu, amb la creació de l'Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL), que vol ser referent per als professionals de la salut.

Des del Col·legi, continuem treballant per donar suport als col·legiats, perquè desenvolupin la seva activitat professional amb garanties i seguretat, amb una gran varietat de serveis (jurídics, asseguradors, financers, d'ocupació, etc.) i ajuts (per a la cooperació, conciliació, precarietat laboral, etc.), i amb cursos de formació que cobreixen totes i cadascuna de les seves necessitats professionals i personals.


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM