JAUME SELLARÈS | Vicepresident del CoMB

En defensa de la salut dels ciutadans i del paper dels professionals

Durant la seva llarga trajectòria, el Col·legi de Metges de Barcelona sempre s'ha caracteritzat per defensar els interessos col·lectius de la pràctica mèdica i, alhora, per vetllar per la bona pràctica de la medicina i pel dret de les persones a la protecció de la seva salut.

En aquest sentit, diverses actuacions que han tingut lloc aquest passat any 2018 abunden en aquesta idea, reconeguda als Estatuts de la institució, de col·laborar en la consecució del dret a la protecció de la salut i lluitar per una regulació eficient, justa i equitativa de l'assistència sanitària i de l'exercici de la medicina, així com participar en la defensa i la tutela dels interessos generals de la població, contribuint de manera continuada a l'assessorament ciutadà en els temes relacionats amb la promoció i la defensa de la salut.

Són exemples d'aquestes funcions del Col·legi el posicionament del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) en defensa del dret a l'assistència sanitària universal, presentat al març; el Document de Posició del CCMC amb recomanacions adreçades als professionals per a una prescripció eficaç i segura dels fàrmacs opioides, publicat al maig, i el Quaderns de la Bona Praxi sobre vacunes i la importància i impacte sanitari de les immunitzacions, editat a l'octubre.

Pel que fa a la defensa dels interessos de la professió, destaca la reivindicació per assolir l'equitat i la igualtat de metges i metgesses, que es va concretar amb el comunicat del Col·legi amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, contra les desigualtats entre homes i dones en l'àmbit sanitari, i amb l'assemblea fundacional de l'associació Metgesses de Catalunya, al novembre.

Finalment, també cal recordar el millor reconeixement i defensa professional del col·lectiu, l'acte més important, des de fa quinze anys, de tots els que fa el Col·legi: els Premis a l'Excel·lència Professional, que guardonen trajectòries basades en el compromís, l'altruisme, la integritat i l'excel·lència.

 


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM